CL-BAS Repository

Маргаритки : Литературно списание

Маргаритки : Литературно списание

 

МАРГАРИТКИ Литературно списание. Гл. ред. Г. Русев. Плевен, п-ца Единство. 8о. Год. аб. 36 лв., тираж 400 1 1-10 ян.-дек. 1922 От 3 ред. к-т: Ц. Г. Цапалски, Мак Розин, Ж. Г. Данев, Жан де Руси (Янко Русинов) и Синелюбец. Печата се и в п-ци К. Петров и Георги Симеонов. Списание "Маргаритки" тръгва без предварително обявена програма или платформа. Единствено от последна страница научаваме, че то ще бъде месечно и ще разчита на читателския абонамент. Не се поддържат постоянни рубрики, само веднъж се появява рубриката "Рецензии" и веднъж - "Критически преглед". Поезията има количествен приоритет в изданието. Най-често появяващите се автори са членовете на редакционния комитет. Г. Русев публикува стихотворението "Един живот" (1), поемата "За сетен път" (2), цикъла стихове "Тъжни часове" (5-6) и в (7-8-9). За да не коментираме колко немощни и подражателни са стиховете, ще дадем само първата строфа от "Един живот": Лятна нощ – свода небесен, обсипан е с дребни светли звездички. Луната изпуща светлик чудесен, нощта е приятна и сладка за всички. Мак Розин, също член на ред. комитет, присъства в списанието с няколко стихотворения. "Помниш ли" (2) е претрупано със символистически атрибути стихотворение в проза, разказващо за "първата целувка на кървавооцъкления Феб". В същата стилистика са и останалите негови творби – "Зимни наброски" и "Спомни за мен" (2), както и циклите "Палави стихчета" (3-4) и "Отломки" (5-6). За да изчерпим участието на редакторите в поетичния отдел на списанието, ще отбележим и патриотичното стихотворение на Ж. Г. Данев "Геройските копнежи" (1). Стиховете на Гошка Налбантски "Из Книга на битието" (5-6) и на Израил Кемалов – "Кошмар" и "Вечер" (7-8-9), имат достойнството да са що-годе поетически грамотни. Р. Лукова е автор на две стихотворения – "Ела в прегръдки отдъхни" (1) и "Идеал" (3-4). Ванюша Велев (Иван Велийов) е събрал в един "Романтичен албум" стихотворенията "Кринове" и "Нерадост" (7-8-9). Добре е да цитираме за финал една от строфите на първото стихотворение: Тази есен виж: умират всички кринове в света, целуни ги Звездомира с нежна лилийна уста. Лилиевността на тези стихове (сред най-сръчните в списанието) е показателна за влиятелността на една поетика не само сред авторите на "Маргаритки". Прозата в изданието включва няколко разказа, запомнящи се единствено със социално-сантименталната си тематика. В този регистър са публикациите на Г. Русев "Лов" (1), В. Стрешков "Дядо Димо" (1), Ц. Г. Цапалски "Самотен гроб" (2), Д. Петров"Разорен дом" (2). Синелюбец (неизв. псевд.) е автор на два незабележими с нищо есеистични фрагмента - "Край морския бряг" и "Малък диалог" (3-4). Израил Кемалов публикува разказа "Снежният празник" (7-8-9) – романтически текст за мечтанието на лирическия герой в една зимна нощ по любимата му Алирис. Текстът на Мак Розин - "Стара песен на нов глас" (5-6) е с подзаглавие "Истерическа драскулка” и е публицистичен опит да се опише хаоса от литературни издания като белег на хаоса в обществото тогава. Преводната белетристика е представена само с два материала. Единият е превод от руски на фрагмент от Ал. Феодоров – "И нивга аз няма да свърша" (5-6), прев. Жорж (вероятно Георги Димитров Георгиев). При втория превод, съвсем непрофесионално, липсва и името на чуждия автор. Знаем само, че преводът от френски е на някой си Бончо. Казахме, че обособен критически отдел списанието няма. В еднократно появилата се рубрика "Рецензии" (3-4) са публикувани по няколко реда коментар за две списания - "Теменуги" и "Родна мисъл". В рубриката "Критичен преглед" (7-8-9), също инцидентна, четем къса рецензия от Звезделин Цонев за книгата на Борис Паспалев "Отец Серафим", засягаща морала на духовенството, и отзив от Г. Русев за излизащото в с. Щръклево (Русенско) сп. "Литературен преглед". След казаното дотук можем да обобщим, че "Маргаритки" е едно от мимолетните литературни издания, излизали в провинцията през този период, списвано от тесен приятелски кръг, без запомнящи се имена и произведения, което единствено литературноисторическата добросъвестност задължава да бъде включено в едно изчерпателно описание на литературната периодика. Георги Господинов (Институт за литература - БАН)

Recent Submissions