CL-BAS Repository

Книжовното наследство на Марин Дринов

Книжовното наследство на Марин Дринов

 

Марин Дринов е първият председател на Българското книжовно дружество (1869-1882, 1884-1898). През 1870 г. започва да излиза първото научно периодическо издание - „Периодическо списание на БКД“. То се разпространява в Европа, Русия и редица български градове. В него печатат своите трудове и проучвания водещи познавачи на българската история и литература, сред които е и Марин Дринов. Около списанието се групират първите български учени и то се превръща в един от каналите за разпространение на знания сред българите. Съдържанието на всички годишнини е разкрито аналитично и са дигитализирани. Марин Дринов е оставил подписа си под 100 от тези публикации и именно те са обект на колекцията „Книжовното наследство на Марин Дринов в Централна библиотека на БАН“, свързана с 180-годишнината от рождението му.

Recent Submissions

View more