CL-BAS Repository

Колекция "Училищен преглед"

Колекция "Училищен преглед"

 

Училищен преглед излиза 1896-1949 г. в 10 книжки годишно в два отдела "официален" и "неофициален" (Год. 1, кн. 1 (1896) - Год. 13, кн. 10 (1908) ; Год. 17, кн. 1 (1912) - Год. 48, кн. 6 (1949)). През 1909-1911 г. излиза под заглавие Архив на Министерството на народното просвещение (Год. 1, кн. 1 (1909) - год. 3, кн. 4 (1911) в 4 книжки годишно). .

Recent Submissions

View more