CL-BAS Repository

Колекция "Периодическо списание на Българското книжовно дружество"

Колекция "Периодическо списание на Българското книжовно дружество"

 

Списанието излиза от год. І (1870-1876) до год. XXI (1910-1911). Год. І (1870-1876) се отпечатва в Браила. От год. II (1882) до год. XXI (1910-1911) излиза в София под същото заглавие. От 1911 г. продължава под заглавие "Списание на Българската академия на науките".

Recent Submissions

View more