Citation link:
Abstract:
Милко Мирков, български военен (30.01.1882-28.07.1975) като ротмистър.
 
Created:
1913
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция Милко Мирков
 
RightsHolder:
Светла Миркова
 
Identifier:
F14370387450125
 
Subject:
армейски офицер; портрет; AthPlus