Citation link:
Abstract:
Петър Пипев със сина си и дъщерите си Недялка и Александрина.
 
Creator:
Д. А. Карастоянов
 
Created:
1908
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Петър Майдачевски
 
Identifier:
F14370387450373
 
Subject:
портрет; AthPlus