Citation link:
 • Християнка : Органъ на Съюза на православнитѣ християнски братства въ България : Год. [12]/5, кн. 1-10 (1935)
  • Год. 12/5, кн. 1 (1934/1935)
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [с. 1]
   • [с.] 2
   • [с.] 3
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с. 18]
   • [с.] 19
   • [с.] 20
   • [с.] 21
   • [с.] 22
   • [с.] 23
   • [с.] 24
   • [с.] 25
   • [с.] 26
   • [с.] 27
   • [с.] 28
   • [с.] 29
   • [с.] 30
   • [с.] 31
   • [с.] 32
   • [с. 33]
   • [с.] 34
   • [с.] 35
   • [с.] 36
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
  • Год. [12]/5, кн. 1 (1935)
   • [Оригинална корица]
   • [с.] 2
   • [с.] 3
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с. 10]
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с. 17]
   • [с.] 18
   • [с.] 19
   • [с.] 20
   • [с.] 21
   • [с.] 22
   • [с. 23]
   • [Оригинална корица]
  • Год. [12]/5, кн. 2 (1935)
   • [Оригинална корица]
   • [с.] 2
   • [с.] 3
   • [с. 4]
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с. 9]
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • [с. 19]
   • [с.] 20
   • [с.] 21
   • [с.] 22
   • [с.] 23
   • [Оригинална корица]
  • Год. [12]/5, кн. 3 (1935)
   • [Оригинална корица]
   • [с.] 2
   • [с.] 3
   • [с. 4]
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с. 9]
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с. 12]
   • [с.] 13
   • [с.] 14
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • [с.] 19
   • [с.] 20
   • [с.] 21
   • [с.] 22
   • [с.] 23
   • [Оригинална корица]
  • Год. [12]/5, кн. 4 (1935)
   • [Оригинална корица]
   • [с.] 2
   • [с.] 3
   • [с. 4]
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с. 7]
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
   • [с. 15]
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • [с.] 19
   • [с.] 20
   • [с.] 21
   • [с.] 22
   • [с.] 23
   • [Оригинална корица]
  • Год. [12]/5, кн. 5 (1935)
   • [Оригинална корица]
   • [с.] 2
   • [с.] 3
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с. 6]
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с. 10]
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с. 13]
   • [с.] 14
   • [с. 15]
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • [с.] 19
   • [с.] 20
   • [с.] 21
   • [с.] 22
   • [с.] 23
   • [Оригинална корица]
  • Год. [12]/5, кн. 6 (1935)
   • [Оригинална корица]
   • [с.] 2
   • [с.] 3
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • [с.] 19
   • [с.] 20
   • [с.] 21
   • [с.] 22
   • [с.] 23
   • [Оригинална корица]
  • Год. [12]/5, кн. 7/8 (1935)
   • [Оригинална корица]
   • [с.] 2
   • [с.] 3
   • [с. 4]
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с. 7]
   • [с.] 8
   • [с. 9]
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • [с.] 19
   • [с. 20]
   • [с.] 21
   • [с. 22]
   • [с.] 23
   • [с.] 24
   • [с.] 25
   • [с.] 26
   • [с. 27]
   • [с.] 28
   • [с.] 29
   • [с.] 30
   • [с.] 31
   • [Оригинална корица]
  • Год. [12]/5, кн. 9 (1935)
   • [Оригинална корица]
   • [с.] 2
   • [с.] 3
   • [с. 4]
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с. 8]
   • [с.] 9
   • [с. 10]
   • [с.] 11
   • [с. 12]
   • [с. 13]
   • [с.] 14
   • [с. 15]
   • [с.] 16
   • [с. 17]
   • [с.] 18
   • [с.] 19
   • [с.] 20
   • [с.] 21
   • [с.] 22
   • [с.] 23
   • [Оригинална корица]
  • Год. [12]/5, кн. 10 (1935)
   • [Оригинална корица]
   • [с.] 2
   • [с.] 3
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с. 9]
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • [с.] 19
   • [с.] 20
   • [с.] 21
   • [с.] 22
   • [с.] 23
   • [Оригинална корица]