Citation link:
Abstract:
Стойка Коларова със своята внучка.
 
Creator:
фотоателие Дацов
 
Created:
1937
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция Коларови
 
RightsHolder:
Боян Пенков
 
Identifier:
F14370387450263
 
Subject:
портрет; AthPlus