Citation link:
Abstract:
Атанас Райнов, адвокат.
 
Created:
около 1907
 
Spatial:
Констанца
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция д-р Любен Попов
 
RightsHolder:
Светла Миркова
 
Identifier:
F14370387450237
 
Subject:
юрист; портрет; AthPlus